Trên một nửa số thiếu niên thành phố Toronto được chủng ngừa covid

Toronto: Tính đến những ngày cuối tuần 30 tháng 5, có trên 2 triệu người ở thành phố Toronto được chủng ngừa covid, một thành quả mà ông thị trưởng thành phố Toronto rất hãnh diện.
Một trong những lý do giúp cho số người chủng ngừa covid ở thành phố Toronto tăng cao là số thiếu niên nam nữ ở thành phố này cũng rất hăng hái xếp hàng đi chủng ngừa.
Những tin tức cũng cho biết là trên một nửa những thiếu niên trong thành phố Toronto từ 16 tuổi lên đến 19 tuổi, đã được chủng ngừa: có trên 62 ngàn thiếu niên đã được chủng ngừa covid ít nhất một mũi thuốc.
Phần lớn những người trẻ này đã xếp hàng xin chủng ngừa trong những cuối tuần lễ trước, ở các y viện lưu động thiết lập tạm thời ở nhiều nơi trong thành phố.
Tại nhiều y viện lưu động, có những chương trình văn nghệ giúp vui của những người trẻ như hát hò, và có những hệ thống phát nhạc vui cho người chờ đợi chủng ngừa.
Cũng có nơi có những cơ quan thiện nguyện, những nhà hàng đã mang thực phẩm miễn phí đến phân phát cho các thiếu niên này.
Hiện nay tất cả những người trẻ từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi ở thành phố Toronto, đã có quyền ghi danh chủng ngừa ở các y viện chủng ngừa lưu động trong thành phố.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email