Trên nửa triệu khách hàng ở Canada đã hủy bỏ việc dùng điện thoại dây (landline telephones).

Toronto: Theo những bản tin vừa phổ biến trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 5, trong vòng 1 năm qua, có đến 540 ngàn khách hàng của các công ty điện thoại  Canada, đã hủy bỏ không dùng điện thoại nhà, cho dù có những nỗ lực của các công ty điện thoại, muốn duy trì số khách hàng.

Hiển nhiên số người dùng điện thoại cầm tay đã gia tăng.

Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada thì số người chỉ dùng điện thoại di động không thôi ở Canada đã lên đến 25 phần trăm.

Dựa vào những thống kê, các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là số gia đình Canadians, bỏ điện thoại nhà, chỉ xài điện thoại di độn, sẽ còn tăng cao hơn nữa trong năm nay.

Nhiều công ty điện thoại, đã hạ giá tiền mướn điện thoại nhà, để giữ khách, như trường hợp công ty Telus ở Vancouver: nếu khách hàng đòi cắt đường dây điện thoại nhà, công ty này đã đề nghị giảm giá tiền mướn hàng tháng từ $35 xuống còn $10.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email