Trị giá một công ty sản xuất cần sa lên đến 1.3 tỷ dollars.

Toronto: Trên thị trường chứng khoán Toronto, giá cổ phiếu của công ty sản xuất cần sa Canopy Growth (CGC) đã lên đến  $11.40 một cổ phiếu, hay trị giá tổng cộng của công ty  trồng cần sa này lên đến 1.3 tỷ dollars.

Đây là công ty trồng cần sa  đầu tiên ở Canada có trị giá trên 1 tỷ dollars.

Một năm trước, giá cổ phiếu của công ty CGC này chỉ có 2 dollars. Trị giá của công ty này đã gia tăng gấp 5 lần trong vòng 1 năm.

Cư dân của hàng loạt những tiểu bang Mỹ vừa bỏ phiếu chấp thuận cho lưu hành cần sa giải trí hay cần sa y khoa, thì nền kỹ nghệ buôn bán cần sa sẽ còn tiến triển mạnh mẽ hơn nữa ở Bắc Mỹ.

Nhận báo giá qua email