Tri ân của những người tỵ nạn Việt đã đến đảo Guam 43 năm trước

San Jose, California: Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi hàng tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giặc: miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.
Có khoảng 130 ngàn người Việt đã được di tản ngay sau khi Saigon thất thủ, và trong số này có 110 ngàn người được đưa đến đảo Guam.
Những người này được ở tạm trong những khu lều trên đảo một vài tuần, trước khi được đưa vào Hoa Kỳ.
Những người Việt được ở tạm trên đảo Guam đã ngày ngày sắp hàng đi ăn cơm ở các nhà bàn, buổi tối ngồi bó gối trên những sân lộ thiên xem xi nê, với những phim vừa mới ra lò, đang được chiếu ở những rạp lớn ở Mỹ như The God Father.
Trong hôm 10 tháng 2 vừa qua, đề đốc hồi hưu Frank Throp của hải quân Hoa Kỳ đã đến thành phố San Jose,để bàn thảo với những nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng người Việt ở đây, về dự định xây một tượng đài kỷ niệm và tri ân những người lính thủy Hoa Kỳ, đã giúp việc đưa trên 100 ngàn người Việt đến đảo Guam.
Đề đốc Throp đã thảo luận với những nhân vật cộng đồng như nghị viên nguyễn Tâm, cựu đề đốc Trần Văn Chơn, cựu đại tá Vũ Văn Lộc..
Tượng đài sẽ có tên là “Người lính thủy đơn độc” ( the Lone Sailor) sẽ được dựng trên bờ biển của đảo Guam.
Kinh phí dự trù xây cất tượng đài này lên đến 300 ngàn Mỹ kim, và hiện các cuộc vận động trong cộng đồng đã quyên góp được 141 ngàn Mỹ kim.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email