Trị giá đồng Bitcoin gia tăng 70 phần trăm trong năm nay 2023

New York: Sau khi xuống thấp đến khoảng 20 ngàn Mỹ kim một đồng vào những tuần trước, trị giá của đồng Bitcoin đã gia tăng thêm 40 phần trăm và ở mức 28,554 Mỹ kim một đồng trong ngày thứ ba 21 tháng 3.
Như thế trong vòng 3 tháng đầu năm nay, trị giá của đồng Bitcoin đã gia tăng 70 phần trăm!
Trị giá của đồng Bitcoin gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, sau khi có những khủng hoảng, chao đảo trong hệ thống ngân hàng ở Hoa Kỳ và Âu Châu.
Theo phân tích gia tiền điện tử, ông Simon Peters thì trị giá của đồng tiền ảo cũng như giá cổ phiếu của các công ty cao kỹ thay đổi theo sự lên xuống của mức lãi suất ngân hàng: trong năm 2022, trị giá tiền điện tử cũng như giá cổ phiếu của các công ty cao lỹ sút giảm mạnh vì mức lãi suất tăng.
Bây giờ những chao đảo của hệ thống ngân hàng gây ra từ mức lãi suất cao, khiến cho ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ không tiếp tục cho gia tăng thêm mức lãi suất, giúp cho giá tiền ảo cũng như giá cổ phiếu các công ty cao kỹ gia tăng trở lại.
Theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ sắp lên đến đỉnh và ở mức từ 5 phần trăm cho đến 5.25 phần trăm?
Mức lãi suất căn bản hiện nay ở Hoa Kỳ từ 4.5 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email