Trị giá đồng Bitcoin xuống dưới mức 4 ngàn Mỹ kim

New York: Trị giá của đồng tiền ảo Bitcoin đã xuống dưới mức 4 ngàn Mỹ kim một đồng, trên thị trường tiền tệ New York trong hôm thứ hai ngày 11 tháng 3.
Trị giá của đồng Bitcoin xuống còn ở mức 3,839 Mỹ kim, sút giảm 61 phần trăm trong vòng 1 năm qua.
Giá đồng tiền ảo đã lên cao nhất ở mức $19,292 một đồng vào tháng 4 năm 2017: sút giảm 80 phần trăm.
Nhiều nhà đầu tư gốc Việt đã tán gia bại sản vì việc đầu tư vào đồng tiền ảo khi trị giá của đồng tiền này lên đến mức cao nhất.