Trị giá đồng tiền Ảo xuống dưới mức 7 ngàn Mỹ kim

New York: Trong ngày chúa nhật 18 tháng 3, trị giá của đồng Bitcoin đã lên xuống trồi sụt mạnh mẽ: xuống gần mức 7 ngàn Mỹ kim một đồng tiền ảo, nhưng lên trở lại và ở mức 8,355 Mỹ kim vào cuối ngày.
Trong vòng 1 tuần qua, trị giá của đồng tiền ảo đã sút giảm 15 phần trăm, và sút giảm 23 phần trăm trong tháng qua.
Tuy nhiên nếu tính theo nguyên năm, thì trị giá của đồng tiền ảo gia tăng 654 phần trăm.
Giá của đồng tiền ảo đã ở mức dưới 1 ngàn Mỹ kim vào đầu năm 2017, lên đến mức gần 20 ngàn Mỹ kim, trước khi sút giảm mạnh

Xem thêm

Nhận báo giá qua email