Triển vọng nắm chính quyền với đa số ghế của đảng Bảo Thủ

Ottawa: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của cơ quan thông tấn Canadian Press vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 29 tháng 4, thì số người ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau và đảng cầm quyền Tự Do đã xuống đến mức thấp nhất.
Chỉ còn 6 tháng nữa là đến ngày bầu lại hạ viện liên bang, ngày 21 tháng 10, và nguy cơ của thủ tướng Justin Trudeau là ông có thể trở thành một thủ tướng ở Canada chỉ có nắm quyền 1 nhiệm kỳ.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Leger thì 40 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết họ sẽ ủng hộ thủ lãnh Andrew Scheer và đảng Bảo Thủ, chỉ có 27 phần trăm cho biết sẽ ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau và đảng cầm quyền Tự Do.
Như thế nếu tính theo tỷ lệ số người ủng hộ, đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer có triển vọng chiếm đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra?
Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ dẫn đầu ở tất cả các tỉnh bang, trừ tỉnh bang Quebec.
12 phần trăm những người được hỏi ý kiến, ủng hộ đảng Tân Dân Chủ, 11 phần trăm ủng hộ đảng Xanh và 3 phần trăm ủng hộ đảng People của ông Maxime Bernier.

Nhận báo giá qua email