Trợ cấp miễn phí nha khoa cho những người nghèo lớn tuổi.

Toronto: Trong bản ngân sách công bố vào ngày thứ năm 11 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Ontario công bố việc tài trợ việc miễn phí việc săn sóc răng cho những người nghèo lớn tuổi.
Theo tin của hãng thông tấn CP thì những cư dân trên 65 tuổi ở tỉnh bang Ontario, có số lợi tức dưới $19,300 một năm cho một người và dưới $32,300 một năm cho một cặp vợ chồng, sẽ được tài trợ miễn phí việc săn sóc răng.
Những cư dân này có thể sử dụng các cơ sở nha khoa công cộng , các bệnh xá cộng đồng và cho thổ dân và trong tương lai chính quyền tỉnh bang sẽ còn cho thiết lập những bệnh xá nha khoa lưu động, nhằm chữa răng miễn phí cho những người nghèo lớn tuổi.
Chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford dự trù bỏ ra 100 triệu dollars hàng năm cung cấp những dịch vụ nha khoa cho những người nghèo lớn tuổi.

Nhận báo giá qua email