Trò “sắp hàng giữ chỗ” bán chỗ lấy tiền cũng có ở Canada (?!)

Với số lượng người xin thông hành quá cao, Service Canada không đủ nhân viên, vì thế, những người xin thông hành đã phải chờ đợi hàng giờ và có khi cả ngày trời, trước cửa các cơ quan Dịch Vụ Canada.

Ở nhiều địa điểm chờ xin thông hành, một số người đã lợi dụng thời cơ này, đến xếp hàng thuê chờ xin thông hành, cho những người bận công ăn việc làm.

Tại văn phòng xin thông hành ở Mississauga, có những người đã đề nghị là họ đứng sắp hàng thế cho những người bận việc, với giá $80.

Theo cảnh sát viên Mandeep Khatra , phát ngôn viên của sở cảnh sát vùng Peel thì cảnh sát không có lý do nào bắt những người làm nghề xếp hàng thuê lấy tiền, trước các văn phòng Dịch Vụ Canada.

Cảnh sát viên Khatra đề nghị là những nhân viên an ninh tư của văn phòng Service Canada, có thể trục xuất những người làm nghề xếp hàng thuê này với lý do là “làm việc không có giấy phép”.

Theo bà Maja Stefanovska, phát ngôn viên của Service Canada, những người cần thông hành trong vòng từ 24 tiếng cho đến 48 tiếng đồng hồ, sẽ được ưu tiên làm giấy tờ trước và Service Canada sẽ tìm cách cung cấp thông hành đúng hẹn, dựa vào thời điểm mà những người này muốn du lịch, và vì thế họ không cần phải bỏ tiền mua chỗ xếp hàng trước.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email