Trò “sắp hàng giữ chỗ” bán chỗ lấy tiền diễn ra ở Canada

Mississauga: Như chúng ta cũng biết trong những tháng qua, số người Canadians xin thông hành du lịch đã gia tăng rất cao, sau hai năm trời mà người ta phải nằm ở nhà, không được đi du lịch đây đó.
Với số lượng người xin thông hành quá cao, cơ quan dịch vụ Canada, Service Canada, không đủ nhân viên cho số khách hàng gia tăng này.
Vì thế, những người xin thông hành đã phải chờ đợi hàng giờ và có khi cả ngày trời, trước cửa các cơ quan Dịch Vụ Canada.
Ở nhiều địa điểm chờ xin thông hành, các giới chức của cơ quan này đã đưa đến khu vực những cầu tiêu lưu động cho người phải chờ đợi.
Một số người đã lợi dụng thời cơ này, đến xếp hàng thuê chờ xin thông hành, cho những người bận công ăn việc làm.
Tại trụ sở xin thông hành ở thành phố Mississauga, Ontario, có những người đã đề nghị là họ đứng sắp hàng thế cho những người bận việc, với giá $80.
Theo cảnh sát viên Mandeep Khatra , phát ngôn viên của sở cảnh sát vùng Peel thì cảnh sát không có lý do nào bắt những người làm nghề xếp hàng thuê lấy tiền, trước các văn phòng Dịch Vụ Canada.
Cảnh sát viên Khatra đề nghị là những nhân viên an ninh tư của văn phòng Dịch Vụ Canada,có thể trục xuất những người làm nghề xếp hàng thuê này với lý do là ” làm việc không có giấy phép”.
Theo bà Maja Stefanovska, phát ngôn viên của cơ quan Service Canada thì những người cần thông hành trong vòng từ 24 tiếng cho đến 48 tiếng đồng hồ, sẽ được ưu tiên làm giấy tờ trước và cơ quan Dịch Vụ Canada sẽ tìm cách cung cấp thông hành đúng hẹn, dựa vào thời điểm mà những người này muốn du lịch, và vì thế họ không cần phải bỏ tiền mua chỗ xếp hàng trước.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email