Trộm đã trả lại tượng bơm hơi ông già Noelcho một tiệm nails của người Việt.

O’Fallon, Illinois: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng chạp, một tượng bơm hơi ( inflatable) ông già Noel bị trộm lấy cắp đã được trả lại cho khổ chủ.
Ông Trung Nguyễn, chũ nhân của một tiệm nails trong thành phố O’Fallon, tiểu bang Illinois đã thấy tượng hơi ông già Noel mà ông đã bị trộm lấy mất trong ngày thứ sáu tuần trước, nằm xẹp lép không có hơi trước cửa tiệm.
Một tuần trước khi trộm lấy cắp tượng bơm hơi ông già Noel này, ông Trung đã đăng trên mạng xã hội là kẻ trộm này đã ăn trộm nhưng đã không lấy đầy đủ dụng cụ : phải có máy bơm đặc biệt cho bức tượng này, nếu không chỉ một ngày là tượng sẽ xẹp lép.
Có lẽ biết sẽ không xài được cho nên kẻ trộm đã mang lại trả.
Ông Trung đã mua bức tượng hơi cao 6 mét này vài năm trước ở tiệm Hobby Lobby ngay bên cạnh.
Những khách hàng của ông Trung đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của ông già Noel này trong những mùa Lễ những năm qua

Xem thêm

Nhận báo giá qua email