Trong 5 ngày liên tiếp số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec giảm dưới 500 người.

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo số người Quebecers bị nhiễm covid trong ngày thứ tư 26 tháng 5 vừa qua là 436 người: như thế trong vòng 5 ngày liên tiếp qua, số người Quebecers bị nhiễm covid đã giảm xuống dưới mức 500 người một ngày.
Cũng trong ngày thứ tư số người phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện Quebec đã ở dưới mức 100 người: lần đầu tiên số người sút giảm như thế trong 5 tháng qua.
Cũng trong ngày thứ năm 27 tháng 5, các công bố của chính quyền tỉnh bang Ontario cho thấy là số người nhiễm covid ở tỉnh bang này trong 24 tiếng đồng hồ trước đó là 1,135 người.
Tỷ lệ số cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm trong 1 ngày, lấy theo tỷ lệ trung bình của 7 ngày là 1,441 người, sút giảm so với con số trung bình 2,131 người của tuần lễ trước đó.
Tỷ lệ lây nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ tư cũng xuống còn ở mức 3.6 phần trăm: mức lây nhiễm thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 3 cho đến nay.
Trong số 1,135 người bị lây nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario, có 316 người ở thành phố Toronto, 271 người ở vùng Peel và 75 người ở vùng York.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email