Trong hai ngày liên tiếp, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario ở mức dưới 1,100 người

Toronto: Những tin vui dồn dập đến với cư dân tỉnh bang Ontario, sau khi thủ hiến Doug Ford loan báo việc mở lại từng giai đoạn nền kinh tế của tỉnh bang Ontario trong những ngày sắp tới.
Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ ba 9 tháng 2 là 1,072 người. Như thế trong hai ngày liên tiếp thứ hai 8 tháng hai và thứ ba 9 tháng 2, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã ở dưới mức 1,100 người.
Đây là con số sút giảm đáng kể so với số người nhiễm trong vòng 1 tháng trước vào ngày 9 tháng giêng là trên 4,300 người.
Như thế tính trung bình trong vòng 7 ngày qua, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã xuống ở mức 1,352 người một ngày so với số 1,675 người một ngày trong tuần trước đó.
Số người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện ở tỉnh bang Ontario cũng giảm xuống còn 948 người. Trong số này có 313 người phải nằm trong khu cấp cứu và 226 người cần máy trợ thở.
Cũng theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 2, thì số người nhiễm covid trong ngày thứ ba trước đó ở tỉnh bang Quebec cũng giảm xuống còn 989 người so với trên 2,500 người một ngày trong tháng giêng. Có 948 người phải nằm bệnh viện ở tỉnh bang Quebec vì covid và trong số này có 148 người phải nằm trong khu cấp cứu.
Tính đến ngày thứ tư 10 tháng 2, trên toàn Canada có trên 812 ngàn người nhiễm và gần 21 ngàn người chết vì covid.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email