Trong tháng 7 năm 2022, có 12,500 người Mỹ chết vì covid

Hoa Thịnh Đốn: Trên các hệ thống truyền thông thì dường như đại dịch covid đã kết thúc ở Hoa Kỳ. người ta không còn thấy những tin tức loan báo hàng ngày về số người lây nhiễm covid, về số người phải nằm bệnh viện, cũng như loan báo những chương trình chủng ngừa covid tập thể..
Trên thực tế đại dịch covid vẫn còn ở Hoa Kỳ: trung bình một ngày có 400 người Mỹ chết vì covid. Riêng trong tháng 7 năm nay 2022, có 12,500 người Mỹ chết vì covid.
Hiện nay những cái chết vì covid ở Hoa Kỳ, được loan báo tương tự như những cái chết vì cúm hàng năm.
Theo bác sĩ Daniel Griffin của trường đại học y khoa Columbia thì chúng ta đang ở trong tình trạng khủng khiếp về số người chết vì covid trong 4 tháng qua và dường như chúng ta cũng quen dần, không cảm thấy lo sợ như trước.
Tuy nhiên mỗi năm múa cúm chỉ diễn ra chừng 3 tháng, trong khi mùa covid kéo dài 12 tháng trong 1 năm và chắc chắn số người chết vì covid hàng năm sẽ cao hơn con số người chết vì cúm ở Hoa Kỳ, nếu người ta không cẩn thận phòng ngừa.
Phần lớn những người chết vì covid là những người lớn tuỗi và những người có hệ thống miễn nhiễm yếu.
Vì thế để phòng ngừa covid, người ta vẫn cần phải chủng ngừa đầy đủ và đeo khẩu trang ở những nơi tụ họp công cộng trong nhà?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email