Trong tháng 8 có 4.3 triệu người Mỹ bỏ việc làm.

New York: Theo những tin tức vừa được công bố vào ngày 12 tháng 10, thì trong tháng 8 vừa qua, có đến 4.3 triệu người Mỹ bỏ việc mà họ đang làm và số người bỏ việc này là một con số kỷ lục từ trước đến nay ở Hoa Kỳ.
Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ thì người ta bỏ việc hàng loạt trong tháng 8 vì nhiều lý do: họ kiếm được công ăn việc làm khác tốt hơn, có người đã có những cơ sở buôn bán trên mạng trong thời đại dịch , thành công và họ bỏ việc cũ đang làm. Cũng có những người lo sợ bị nhiễm covid khi phải tiếp xúc với khách hàng, nên cũng bỏ việc không đi làm lại việc cũ.
Cũng theo bản công bố của sở lao động Hoa Kỳ thì phần lớn những người Mỹ bỏ việc là những người làm việc trong ngành kỹ nghệ nhà hàng và kỹ nghệ chế biến thực phẩm.
Nhu cầu khác biệt trong thời đại dịch đã tạo ra những loại công ăn việc làm mới trả lương cao hơn, khiến có rất nhiều người đang làm nghề cũ, bỏ việc để qua làm trong những công việc được trả lương cao hơn và có thể an toàn hơn, không sợ bị lây nhiễm covid.
Những ngành có nhiều người Mỹ bỏ việc trong tháng 8 là ngành kỹ nghệ nhà hàng và tiệm ăn với 892 ngàn người bỏ việc.
Thứ đến là 721 ngàn người bỏ việc trong ngành kỹ nghệ bán lẻ và 534 ngàn người trong lãnh vực y tế và trợ cấp xã hội.