Trong tháng tư, số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto tăng 362 phần trăm

Toronto: Nền kỹ nghệ bán nhà cửa ở vùng đại thủ phủ Toronto tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời đại dịch.
Theo những công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, TRREB, phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 5, thì số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm cả những thành phố Mississauga, Brampton, Oshawa… thì trong tháng 4 vừa qua, có đến 13,663 căn nhà trong vùng đại thủ phủ đã trao tay: gia tăng 362 phần trăm trong vòng 1 năm, so với số nhà bán được trong tháng 4 năm ngoái.
Tuy nhiên theo nhận định của bà Lisa Patel, chủ tịch hội đồng địa ốc tỉnh bang Ontario thì sau những tháng có số nhà bán được gia tăng, thị tryờng địa ốc của vùng đại thủ phủ đã chậm bước.
Giá một căn nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 4 là $1,090,992, gia tăng 33 phần trăm so với giá trung bình là $820,226 một căn của một năm trước đây.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email