Trong vòng 1 năm giá dầu thô từ mức cho không lên đến $60.

New York: Một năm trước khi trận đại dịch đang hoành hoành hết tốc độ, người người phải tử thủ tại gia, chẳng có ai được du lịch đây đó và vì thế giá dầu thô đã xuống đến mức “cho không cũng chẳng ai muốn lấy” mà phải trả thêm tiền cho người nhận: giá dầu thô trong tháng 3 năm ngoái 2020 trên thị trường dầu khí thế giới là trừ $37.63 Mỹ kim một thùng. Giá dầu thô trong ngày thứ ba 20 tháng 4 là 62.61 Mỹ kim một thùng: giá thay đổi trong 1 năm trên 100 Mỹ kim một thùng.
Đại dịch chưa chấm dứt nhưng ở nhiều quốc gia như Trung quốc, Úc Đại Lợi., những nơi đã chiến thắng con vi rút, nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ.
Ngay cả ở Hoa Kỳ, số người đi lại, tham dự các sự kiện thể thao đã gia tăng và nhờ thế giúp giá dầu khí gia tăng.
Tại vùng thủ phủ Toronto, giá xăng trong ngày thứ ba 20 tháng 4 cũng lên đến $1.30 một lít, trong khi giá xăng ở Mỹ cũng lên đến trên 3 Mỹ kim một gallon.
Giá xăng dầu sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những tháng sắp tới, khi nền kinh tế của Hoa Kỳ và Canada phát triển mạnh mẽ trở lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email