Trong vòng 2 tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ có dư thừa thuốc chủng ngừa covid

Hoa Thịnh Đốn: Những tháng của đầu năm nay 2020, khi các thuốc chủng ngừa covid được cơ quan y tế Hoa Kỳ chuẩn y, người ta phải dành nhau, xếp hàng thâu đêm để được chủng ngừa.
Nhiều người còn tìm cách xin chủng ngừa covid bằng cách đến các tỉnh thành xa xôi.
Tình trạng không đủ thuốc chủng ngừa covid bây giờ đã đảo lộn thành việc có quá nhiều thuốc chủng trong 2 tháng sắp tới.
Tính đến đầu tháng 3 năm nay 2021, có 3 loại thuốc chủng ngừa covid được chuẩn y ở Hoa Kỳ. Đó là các loại thuốc chủng của công ty Pfizer, công ty Moderna và công ty Johnson& Johnson.
Các công ty này đã ồ ạt gửi thuốc chủng đến các cơ quan y tế Hoa Kỳ.
Theo những ước tính thì trong vòng 2 tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ nhận được 500 triệu liều thuốc chủng ngừa covid, đủ để làm đầy một hồ tắm chứa 55 ngàn gallon nước.
Với nửa tỷ liều thuốc chủng cho cư dân Hoa Kỳ trong vòng 2 tháng tới, các chuyên gia y tế phải tìm cách tiêu thụ cho hết ?
Tính đến ngày 9 tháng 3, có ít nhất gần 100 triệu người Mỹ đã được chủng ngừa covid, hay 30 phần trăm dân số.
Chỉ còn khoảng 230 triệu người Mỹ chưa được chủng ngừa và có đến 500 triệu liều thuốc chủng: quá dư thừa!
Không những thế có rất nhiều người Mỹ, vì một lý do nào đó không chịu chủng ngừa. Đồng thời thuốc chủng chỉ để được ra ngoài một thời hạn nhất định từ vài tuần cho đến vài tháng, tùy loại thuốc chủng.
Cho nên các giới chức y tế Mỹ sẽ phải tìm cách tiêu thụ cho hết: cách giản dị nhất là chuyển cho hai quốc gia láng giềng là Canada và Mễ Tây Cơ.
Chính vì thế những người Canadians có thể sẽ được chủng ngừa sớm hơn những dự tính: việc chủng ngừa cho cư dân Hoa Kỳ và Canada có thể hoàn tất vào tháng 6 năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email