Trong vòng 5 tuần lễ, người đầu tư ngoại quốc bỏ ra 885 triệu dollars mua nhà cửa ở vùng thủ phủ Vancouver.

Vancouver: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Vancouver vừa được công bố hôm thứ ba ngày 26 tháng 7, thì trong vòng có 5 tuần lễ, các nhà đầu tư ngoại quốc đã bỏ ra 885 triệu dollars mua nhà cửa trong vùng thủ phủ Vancouver, hay 10 phần trăm tổng số nhà  bán được ở tỉnh bang B.C . trong khoảng thời gian đó.

Vùng mà các nhà đầu tư ngoại quốc mua nhiều nhất là các vùng Richmond và Burnaby, chiếm 18 phần trăm tổng số nhà cửa bán được trong các vùng này.

Các nhà đầu tư ngoại quốc đã bỏ tiền mua nhà cửa trước khi chính quyền tỉnh bang B.C. cho đánh thêm  thuế chuyển nhượng, cho những căn nhà bán cho các nhà đầu tư ngoại quốc.

Bắt đầu từ tháng 8 năm nay, những nhà bán được cho những người đầu tư nước ngoài, sẽ phải trả thêm 15 phần trăm thuế chuyển nhượng.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email