Trung bình 1 ngày có trên 2 ngàn người Mỹ chết vì covid

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 22 tháng 9 thì trung bình 1 ngày có 2 ngàn người Mỹ chết vì covid và đây là con số người Mỹ chết trong 1 ngày cao nhất trong vòng 6 tháng qua.
Theo bản tường trình của trường đại học John Hopkins thì tính trung bình trong vòng 7 ngày qua, mỗi ngày có 2,031 người Mỹ chết vì covid.
Số người Mỹ chết vì covid cao nhất trong 1 ngày vào giữa tháng giêng năm nay 2021 là 3,426 người.
Các tiểu bang có nhiều người chết vì covid cao nhất trong tháng 9 là tiểu bang Florida với trung bình có 376 người chết trong 1 ngày. Tiễu bang đứng thứ nhì về số người chết trong 1 ngày là tiểu bang Texas với 283 người.
Hiện nay một ngày có 135 ngàn người Mỹ nhiễm covid, có khoảng 100 ngàn người nhiễm covid vẫn phải nằm trong các bệnh viện.
Tính đến ngày 21 tháng 9, có trên 182 triệu người Mỹ hay 55.6 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi thuốc.
Cũng theo bản thống kê của trường đại học John Hopkins thì tính đến ngày 22 tháng 9 có trên 42.5 triệu người Mỹ nhiễm covid và trong số này có trên 682 ngàn người chết, còn cao hơn con số người Mỹ chết vì cúm Spanish vào năm 1918.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email