Trung quốc đã chuẩn bị “thế chiến thứ Ba” bằng võ khí sinh học gồm cả vi rút corona.

London, Anh quốc: theo bản tin của báo DailyMail thì hai trận đạii dịch SARS và covid đều có những liên quan của Trung quốc, vì xứ này đã nghiên cứu phát triển vũ khí sinh học, chuẩn bị cho một cuộc thế chiến Thứ Ba, và hai trong loại vũ khí sinh học đó là sử dụng các loại vi rút SARS và vi rút corona.
Theo kết quả của các cuộc điều tra của giới chức Mỹ mà báo Daily Mail có trong tay thì các khoa học gia Trung quốc đã chuẩn bị các loại vũ khí sinh học chuẩn bị cho một cuộc thế chiến thứ Ba từ những năm 2015.
Trong các loại vũ khí sinh học mà các nhà khoa học Trung quốc nghiên cứu gồm cả những vi rút SARS và covid-19.
Việc rò rỉ những vi rút bệnh SARS vào năm 2002 gây đại dịch trên toàn cầu mà Canada cũng nhận những hậu quả và covid trong trận đại dịch này có thể đã xuất phát từ những phòng thí nghiệm sinh học ở Trung quốc?
Bản tường trình cũng nói đến việc chính quyền Trung quốc đã tìm cách bao che, không công bố những dữ kiện bệnh dịch ra ngoài, khiến cho thế giới không biết cách để ngăn ngừa cho đến khi quá trễ!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email