Trường đại học Carleton mua nhà thờ cũ làm khu đại học xá.

Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 6 tháng 12, hội đồng quản trị của trường đại học Carleton ở thành phố Ottawa, đang thương thảo để mua lại một ngôi thánh đường cổ kính ở trung tâm thành phố Ottawa.
Ngôi thánh đường Dominion Chalmers United Church, nằm ở góc đường Cooper và O’Connor street, đã nổi tiếng vì là nơi có những cuộc trình diễn văn nghệ, hòa nhạc trong những dịp có lễ hội như lễ hội Chamberfest, lễ hội Ottawa Jazz.
Tuy nhiên họ đạo này đang gặp những khó khăn về tài chánh trong việc bảo trì nhà thờ, khi số bổn đạo ngày càng ít đi.
Trong những năm của thập niên 1960s, họ đạo này có đến 2 ngàn bổn đạo, mà cho đến năm 2016 thì số bổn đạo đi lễ ở nhà thờ Dominion Chalmers United Church chỉ còn từ 80 cho đến 100 người.
Theo bản công bố của trường đại học Concordia thì trường đại học sau khi mua căn nhà thờ này, sẽ để lại một phần nhà thờ cho các bổn đạo đến dự lễ hàng ngày.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email