Trường đại học Ryerson được đổi tên

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 4, trường đại học Ryerson trong thành phố Toronto đã chính thức đổi tên là trường đại học Toronto Metropolitan và viết tắt là TMU.
Cuộc đổi tên của trường đại học Ryerson bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, vì có những phản đối của những người thổ dân về tên Ryerson: là tên của một kiến trúc sư đã vẽ họa đồ thiết lập những trường nội trú mà chính quyền liên bang và giáo hội Công Giáo đã đứng ra đảm nhiệm dạy dỗ cho những trẻ em thổ dân. Một số những trẻ em này đã bị ngược đãi, bạo hành khi còn học trong các trường nội trú này.
Trong mùa hè vừa qua, tượng của ông Ryerson trước sân trường đại học cũng đã bị kéo đổ.
Theo ông Mohamed Lachemi, phó viện trưởng trường đại học TMU thì cái tên mới này là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến của trên 30 ngàn cư dân trong thành phố Toronto: tên TMU được chọn trong số 2,600 những tên khác được đề nghị.
Trường đại học TMU đã được thành lập cách đây 73 năm và ở ngay trong trung tâm thành phố Toronto với khoảng gần 50 ngàn sinh viên.

Nhận báo giá qua email