Trường đại học Toronto nhận được 100 triệu dollars

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 3, trường đại học đã nhận được một số tiền hiến tặng 100 triệu dollars, và đây là số tiền hiến tặng lớn nhất từ trước đến nay mà đại học Toronto đã nhận được.
Người mạnh thường quân cho số tiền 100 triệu này là hai ông bà Heather Reisman và Gerald Schwartz. Ông Schwartz là chủ nhân của tập đoàn Onex trong khi bà Reisman là chủ nhân của công ty Indigo Books and Music.
Số tiền 100 triệu này sẽ được trường đại học Toronto thiết lập một trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ( AI) và những ảnh hưởng về ngành cao kỹ này với xã hội.
Việc xây cất trung tâm nghiên cứu The Schwartz Reisman sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay và trung tâm này sẽ rộng 750 ngàn bộ vuông.

Nhận báo giá qua email