Trường học ở tỉnh bang Ontario sửa soạn được mở cửa lại

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 3 tháng hai, ông Stephen Lecce, bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Ontario đã công bố chương trình cho học sinh trở lại trường.
Bắt đầu từ ngày thứ hai 8 tháng 2, tất cả các trường học ở tỉnh bang Ontario, ngoại trừ ba khu vực là thành phố Toronto, vùng Peel và vùng York, sẽ mở cửa lại.
Ba khu vực vừa kể gồm thành phố Toronto, vùng Peel và vùng York là ba nơi vẫn có nhiều người bị nhiễm covid nhất ở tỉnh bang Ontario, và vì thế sẽ được mở cửa một tuần sau vào ngày 16 tháng hai.
Theo ông bộ trưởng giáo dục thì chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho mở cửa các trường học một cách an toàn cho học sinh và nhân viên trong các trường học.
Các trường học ở tỉnh bang Ontario đã bị đóng cửa sau ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái, vì những hoành hoành của loài covid.
Chính quyền tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại các trường học, sau khi số người nhiễm covid ở tỉnh bang đã sút giảm từ mức trên 4,300 người một ngày vào ngày 8 tháng giêng và xuống còn 1,800 người một ngày trong ngày thứ ba 2 tháng 2.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email