Trường Y khoa của Đại học UBC thiếu xác hiến tặng

Đại học British Columbia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xác hiến tặng cho Chương trình Cơ thể học của họ. Trong một năm trung bình, chương trình nhận được từ 80 đến 120 xác chết hiến tặng, nhưng tính đến thời điểm cuối năm, con số này là từ 45 đến 50 mỗi năm, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Khai mạc lần đầu tiên vào năm 1950, Chương trình Hiến tặng Cơ thể hoạt động tại Khoa Y để giảng dạy và đào tạo sinh viên theo học y khoa, nha khoa và các ngành nghề liên quan.

Sau khi đóng cửa trong đợt đại dịch, chương trình hiện đã mở cửa trở lại và đang rất cần những xác hiến tặng mới.

Chương trình cũng chấp nhận đóng góp bằng tiền.

Mọi người có thể ghi danh trở thành người hiến xác sau khi họ chết, theo trang web của trường đại học.

“Những sự hiến tặng này sẽ giúp thúc đẩy các kỹ thuật đào tạo phẫu thuật và nâng cao tiến bộ trong các lĩnh vực nghiên cứu y tế. Trang web cho biết “Những người hiến xác cho trường y có thể được bảo đảm rằng tất cả những gì còn lại của con người đều được hưởng phẩm giá và sự tôn trọng mà xã hội chúng ta thường dành cho người chết”.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email