Tuổi thọ của người Mỹ ngày một giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì tuổi thọ của những người Mỹ ngày 1 giảm và tuổi thọ trung bình của những người Mỹ trong năm 2021, đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua.
Tuổi thọ cũa những người Mỹ cũng sút giảm liên tiếp trong 2 năm 2020 và 2021, và đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1960s cho đến nay, mà tuổi thọ của những người Mỹ liên tiếp sút giảm trong 2 năm.
Theo bản tường trình của trung tâm CDC thì tuổi thọ trung bình của những người Mỹ trong năm 2021 là 76.1 tuổi, sút giảm gần 1 tuổi so với tuổi thọ trung bình là 77 tuổi trong năm 2020.
Tuổi thọ của một người Mỹ giảm 1.8 năm so với tuổi thọ của những người này vào năm 2019, trước thời đại dịch covid.
Một trong những nguyên nhân khiến người Mỹ giảm thọ là vì ảnh hưởng của đại dịch covid: trên 460 ngàn người Mỹ đã chết vì covid và hàng triệu người Mỹ khác tuy khỏi bệnh, nhưng vẫn bị những ảnh hưởng kéo dài từ loài covid này.
Những người Mỹ gốc Á Châu là những người Mỹ có tuổi thọ cao nhất, kế đến là những người Mỹ gốc Nam Mỹ và những người Mỹ da đen và những người thổ dân là những người có tuổi thọ thấp kém nhất.
Nếu so sánh về giới tính thì phụ nữ sống lâu hơn đàn ông: tuổi thọ trung bình của một phụ nữ Mỹ là 79.1 tuổi so với 76.1 tuổi thọ của nam giới

Xem thêm

Nhận báo giá qua email