Tuổi thọ của những người Mỹ sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo những dữ liệu vừa được cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật ở Hoa Kỳ, CDCP, thì tuổi thọ của những người Mỹ đã sút giảm trong 3 năm liên tiếp: một hài nhi sinh ra ở Hoa Kỳ trong năm 2017 sẽ có triển vọng sống đến năm 78.6 tuổi, sút giảm ở mức 78.7 tuổi trong năm trước đó. Tuổi thọ của những người Canadians trong năm 2017 là 83 tuổi.
Đây là sự sút giảm tuổi thọ ở Hoa Kỳ kéo dài lâu nhất, kể từ thời Thế Chiến thứ Hai cho đến nay.
Cũng theo trung tâm ngăn ngừa bệnh tật CDCP thì có 3 lý do khiến tuổi thọ của những người Mỹ sút giảm:
– Số người chết vì dùng ma túy quá liều lượng gia tăng. Trong năm 2017 có trên 70 ngàn người Mỹ chết vì dùng ma túy quá liều.
-Số người chết vì bệnh gan gia tăng: Trong vòng 10 năm, số người đàn ông ở tuổi 25 tuổi cho đến 34 tuổi chết vì bệnh gan gia tăng 8 phần trăm, và gia tăng 11 phần trăm cho những người phụ nữ cùng tuổi.
Có nhiều nguyên do gây ra bệnh gan nhưng hai nguyên nhân chính là uống rượu và mập phì.
-Số người tự tử gia tăng.
Kể từ năm 1999 cho đến nay, tỷ lệ người tự tử ở Hoa Kỳ gia tăng 33 phần trăm và riêng trong năm 2017, con số người tự tử gia tăng 3.7 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email