Tưởng cho tiền cho một người homeless, ai ngờ gặp cảnh sát chìm

Regina, Saskatchewan: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6 vừa qua, một người đàn ông có lòng tốt, cho một người homeless 3 dollars, ai ngờ đó là cảnh sát chìm, và người tốt bụng này đã nhận thêm một giấy phạt $175, tại thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan.

Theo những tin tức loan báo, thì ông Dane Rusk đang lái xe trên đường phố, thì thấy một người ăn xin đứng bên đường. Ông ta ngừng xe lại, tháo dây an toàn và cho người “homeless” này 3 dollars.

Sau đó, ông này vừa lái xe thêm 1 chút, thì bị xe cảnh sát chặn lại. Người cảnh sát trên xe cho ông Rusk một cái giấy phạt $175 vì tội không cột seatbelt khi lái xe.

Té ra người “homeless” đó là một cảnh sát chìm, giả bộ là người ăn xin, để trông chừng xem những ai lái xe không cột giây an toàn, thì thông báo cho người đồng nghiệp, trên xe cảnh sát chờ sẵn ở gần đó.

Ông Rusk đã than phiền là vì muốn làm ơn mà lại mắc oán: cho 3 dollars, còn bị phạt thêm 175 dollars.

Nhận báo giá qua email