Tương lai của nền kỹ nghệ địa ốc ở Vancouver ra sao, khi giá nhà tiếp tục gia tăng?

Vancouver: giá nhà và số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver vẫn tiếp tục gia tăng, trong thời kỳ có làn sóng đại dịch thứ nhì, khiến nhiều chuyên gia tài chánh phải do dự khi tiên đoán về tương lai cũa nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ này.
Trong khi đó tuy giá những căn nhà độc lập hay bán độc lập gia tăng ở vùng đại thủ phủ Vancouver gia tăng thì số căn condo tung ra thị trường ngày một nhiều, khiến cho giá bán của các căn condo này cũng sút giảm./
Tính chung chung, thì giá trung bình một căn nhà ở vùng thủ phủ Vamcouver bao gồm tất cả các loại nhà, lên đến $803,210, hay gia tăng 15.3 phần trăm trong vòng 1 năm, trong khi số lượng nhà bán được ở vùng thủ phủ gia tăng 88 phần trăm trong vòng 1 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email