Tương lai một nhóm “tứ trụ” sau cuộc họp của đảng cộng sản Việt Nam?

Hà Nội: Đảng cộng sản Việt Nam sẽ nhóm họp khóa 13 vào ngày 25 tháng giêng và sẽ kết thúc ngày 2 tháng 2, để bầu lại những người lãnh đạo, sau 5 năm với những nhà lãnh đạo hiện tại.
Cũng theo những nguồn tin thân cận thì hai nhà lãnh tụ cộng sản có thể sẽ được miễn không phải về hưu vì quá tuổi 65, và sẽ được bầu vào thành phần “tứ trụ”, và đó là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Cũng theo những nguồn tin thông thạo thì thành phần 4 người lãnh tụ sẽ được bầu ra sẽ là
– Nguyễn Phú Trọng sẽ giữ chức tổng bí thư
-Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức chủ tịch nước
-Vương Đình Huệ sẽ giữ chức thủ tướng hay chủ tịch quốc hội.
-Phạm Minh Chính sẽ giữ chức chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email