Tương lai sẽ có đến 5 dân biểu gốc Việt trong nghị viện tiểu bang Oregon.

Portland: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 6, thì có đến 5 ứng cử viên gốc Việt vào chức vụ dân biểu trong cuộc bầu cử dân biểu của nghị viện tiểu bang Oregon sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay 2022.
Theo nhận định của các bình luận gia thì 5 ứng cử viên dân biểu này đều thuộc đảng Dân Chủ và họ ứng cử trong các khu vực trong tiểu bang Oregon mà từ xưa đến nay, cử tri vẫn bầu lên các đại diện thuộc đảng Dân Chủ.
Chính vì thế các quan sát viên chính trị đã nghĩ là sẽ có 5 dân biểu gốc Việt ở nghị viện tiểu bang Oregon vào tháng 11 năm nay. Nghị viện tiểu bang có 60 dân biểu.
Tất cả 5 ứng cử viên này đều là con cái của những người Việt đến Mỹ tỵ nạn.
Tiểu bang Oregon sẽ là tiểu bang có nhiều dân biểu gốc Việt nhất so với các tiểu bang Mỹ khác.
Thành phố Portland có khoảng trên 30 ngàn người Mỹ gốc Việt.

Trong số 5 người gốc Việt này có người là nhà thương mại, nha sĩ, bác sĩ đo mắt…

– Ông Daniel Nguyễn 43 tuổi là ứng cử viên đảng Dân Chủ cho khu vực 38. Khi được biết ông là ứng cử viên dân biểu thứ 5 gốc Việt, ông Daniel đã nói dỡn là ông sẽ phải giữ một nồi cơm điện trong văn phòng ở nghị viện tiểu bang, để có thể nấu cơm cho đến 5 người ăn.

-Bà Thủy Trần đã rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi bà mới có 9 tuổi.

-Bà Hoa Nguyễn sinh ở thành phố Versailles, tiểu bang Louisiana, cũng là con cũa một gia đình tỵ nạn, và đến định cư tại thành phố Portland vào năm 2000.

Phần lớn những người Việt sinh sống trên đường Sandy Boulevard là một Tiểu Saigon ở thành phố Portland với những tiẹm nails, tiệm bán bánh mì, tiệm bán những karaoke CDs
-Nữ dân biểu đương nhiệm Khanh Phạm cũng sẽ ra tái tranh cử vào tháng 11 này, sau khi bà thắng cử vào năm 2020 và là dân biểu gốc Việt đầu tiên của tiểu bang Oregon.
-Ông Hải Phạm, một nha sĩ đã bị ung thư máu nhưng đã được chữa khỏi.
Các bình luận gia thời cuộc cũng ngạc nhiên là các ứng cử viên gốc Việt lại ra ứng cử dưới danh hiệu đảng Dân Chủ ở Oregon, vì trong hàng chục năm qua, những người Mỹ gốc Việt đã ủng hộ đảng Cộng Hòa, vì cho là đảng Cộng Hòa đã giúp cho hàng trăm người Việt định cư qua Mỹ sau khi miền Nam Việt Nam sụp đỗ.

Nhận báo giá qua email