Tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm

Ngày 1 tháng 11 năm nay 2021 là ngày tưởng niệm 58 năm, ngày cố tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là ông Ngô Đình Nhu, bị bọn tướng tá phản loạn, nhận tiền của ngoại bang sát hại.
Cái chết của cố tổng thống Diệm , khiến nền đệ nhất cộng hòa Việt Nam bị cáo chung và dẫn dần đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam.