Tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Mississauga:Trong những tuần cuối tháng 4 có hàng loạt những buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 ở vùng đại thủ phủ Toronto, do nhiều đoàn thể khác nhau tổ chức.
Tại thành phố Mississauga, lễ tưởng niệm được tổ chức ở tòa thị chính thành phố vào ngày thứ bảy 23 tháng 4. Lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận được tổ chức tại tòa thị chính thành phố Brampton vào ngày thứ bảy 30 tháng 4. Cả hai cuộc lễ tưởng niệm ở thành phố Mississauga và Brampton do hội cựu quân nhân QLVNCH vùng Ontario đứng ra tổ chức.
Cũng trong ngày thứ bảy 30 tháng 4, một lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận được tổ chức ở quảng trường Nathan Phillips trước tòa thị chính thành phố Toronto, do hội người Việt Toronto đứng ra tổ chức.
Cuộc lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận diễn ra ở thành phố Mississauga trong ngày thứ bảy 23 tháng 4, là một ngày trời mưa và lạnh lẽo, nhưng cũng đông các hội đoàn người Việt cũng như các quan khách ngoại quốc đến tham dự.
Trong số những quan khách tham dự có bà Bonnie Crombie, thị trưởng thành phố Mississauga, ông thị trưởng thành phố Brampton cùng nhiều dân biểu liên bang, tỉnh bang cũng như nghị viên thành phố tham dự.