Tượng phật lớn nhất Đông Nam Á gấp rút hoàn thành

Sơn Tây: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 3, thì công trình xây cất tượng Phật A Di Đà ở thành phố Sơn Tây, Việt Nam đã bước qua giai đoạn 2.
Tượng Phật này được khởi công từ năm 2015 và dự định sẽ hoàn tất trong những năm sắp đến.
Với chiều cao 72 mét, tượng Phật A Di Đà là một tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á.
Tượng phật có 13 tầng, trong đó 12 tầng được sử dụng cho khách tham quan thờ Bồ Tát và một tầng âm được an trí theo quan kiến của nhà Phật với lục đạo luân hồi…