Tỷ lệ chấp thuận thủ hiến Alberta giảm sút

Một cuộc thăm dò mới nhất vừa cho thấy thủ hiến Alberta Jason Kenney đã bị giảm tỷ lệ chấp thuận, giảm 15%, từ 55% trong tháng 9 xuống còn 40% trong tháng 12.

Theo DART, công ty thực hiện cuộc thăm dò, thì đây là một sự sút giảm “chưa từng có”, mặc dù nó có phần được bù đắp khi cũng trong một cuộc thăm dò khác nhưng được công ty Angus Reid thực hiện, cho thấy rằng tỷ lệ chấp thuận ông Kenney có giảm, nhưng mà ít “kịch tính” hơn: cụ thể đã giảm chỉ 5% trong cùng một khung thời gian 3 tháng.

Cụ thể hơn nữa, các con số từ cuộc thăm dò của DART (được thực hiện từ ngày 27-11 đến ngày 3-12) cho thấy chỉ có 13% những người trả lời nói họ “mạnh mẽ chấp thuận” (strongly approved) ông Kenney, với sự ủng hộ mạnh nhất là từ những người trên 55 tuổi (chiếm 24%) và kiếm được trên $100,000/năm (chiếm 17%). Có 26% đã “ủng hộ vừa phải” (moderately approved) ông ta. Ông Kenney ít “được lòng nhất” với những người tuổi trong khoảng 18 – 34. Chỉ có 6% trong nhóm dân số này là đã “mạnh mẽ chấp thuận” ông Kenney, trong khi có tròn 50% đã “mạnh mẽ không chấp thuận”.

Để so sánh, các con số từ cuộc thăm dò của Angus Reid (được thực hiện từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12) cho thấy có 54% những người trả lời đã chấp thuận ông Kenney, giảm so với các kết quả cũng được Angus Reid ghi nhận trong tháng 9, lúc đó là 60%. Trong số 54% chấp thuận, 29% đã “mạnh mẽ chấp thuận” và 25% “chấp thuận vừa phải”. Một lần nữa, sự ủng hộ dành cho ông Kenney cho thấy những “khác biệt thế hệ rộng lớn”, với 46% trong số những người 55 tuổi trở lên đã “chấp thuận mạnh mẽ”, trong khi sự chấp thuận mạnh mẽ ở những người tuổi trong khoảng 18-34 thì đã giảm 10%. Cuộc thăm dò của Angus Reid còn cho thấy rằng tỷ lệ chấp thuận mạnh mẽ, cao nhất dành cho ông Kenney là ở những người kiếm được hơn $100,000/năm (chiếm 37%), và tỷ lệ không chấp thuận mạnh mẽ nhất là trong số những người kiếm được chỉ $50,000/năm (chiếm 55%).

Xem thêm

Nhận báo giá qua email