Tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ bắt đầu sút giảm, nhưng mức lãi suất căn bản có thể còn gia tăng?

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong hội quán kinh tế ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 2, ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ nói là, tuy có những dấu hiệu là tỷ lệ lạm phát sút giảm, nhưng mức lãi suất căn bản có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu những dữ kiện về kinh tế trong những ngày sắp tới vẫn không giúp cho việc giảm mức lạm phát.
Theo ông chủ tịch Powell thì những biện pháp làm giảm tỷ lệ lạm phát đã được áp dụng, và chương trình giúp cắt giảm mức lạm phát chỉ mới bắt đầu và sẽ cần nhiều thời gian.
Các nhà đầu tư đã phấn khởi khi nghe ông chủ tịch Powell nói là mức lạm phát bắt đầu giảm: chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York gia tăng thêm trên 300 điểm và ở mức 34,194 điểm.
Theo ông chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ thì năm nay 2023 là năm mà tỷ lệ lạm phát sẽ sút giảm mạnh.
Tuy nhiên cũng theo ông chủ tịch Powell thì ngân hàng trung ương có thể sẽ phải tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong tương lai, nếu số công ăn việc làm tiếp tục tăng : trong tháng giêng vừa qua, đã có trên 517 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ.
Nếu có thêm nhiều công ăn việc làm, sẽ khiến mức lạm phát tiếp tục tăng cao, vì tiền lương phải trả cho những người làm việc sẽ gia tăng, gây thêm những nguy hiểm là mức lạm phát sẽ không giảm như những tiên đoán.
Mức lãi suất căn bản hiện nay ở Hoa Kỳ trong phạm vi từ 4.5 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm.
Nhiều chuyên gia tài chánh tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ sẽ lên đến mức 5 phần trăm, trước khi ngưng lại?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email