Tỷ lệ lây nhiễm covid ở Brampton ” tiểu Tân Đề Li” gấp 3 lần tỷ lệ ở Ontario

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 24 tháng 4, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario lại gia tăng lên trên 4 ngàn người, sau khi sút giảm xuống mức 3 ngàn người trong ngày trước đó.
Trong hôm thứ bảy 24 tháng 4 có 4,094 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và có thêm 24 người chết.
Trong số trên 4 ngàn người này, đa số là ở vùng đại thủ phủ Toronto với 1,191 trường hợp ở thành phố Toronto, 1,014 người ở vùng Peel và 404 người ở vùng York.
Số người phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario vì covid cũng lên đến mức kỷ lục là 2,277 bệnh nhân và trong số này có 833 người phải nằm trong khu cấp cứu với 600 người phải dùng máy trợ thở.
Tỷ lệ lây nhiễm covid trên toàn tỉnh bang là 7.8 phần trăm.
Những vùng ” nóng ” có nhiều người lây nhiễm nhất là thành phố Toronto và vùng Peel.
Vùng Peel là vùng trong đại thủ phủ Toronto gồm 3 thành phố là thành phố Mississauga, Brampton và Caledon.
Trong 3 thành phố này, tỷ lệ lây nhiễm riêng ở thành phố Brampton lên đến 22.8 phần trăm, gần gấp 3 tỷ lệ lây nhiễm trên toàn tỉnh bang.
Thành phố Brampton nằm ở phía bắc của thành phố Toronto là nơi có rất nhiều người Ấn Độ cư ngụ, với những đền thờ nguy nga và với những người mặc quốc phục Ấn Độ đi ngoài đường trong những ngày trước khi có đại dịch và trong những mùa hè.
Thành phố Brampton đã được xem như là một Tiểu Tân Đề Li ở Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email