Tỷ lệ người mắc bệnh hoa liễu gia tăng ở miến bắc tỉnh bang Ontario

Algoma, Ontario:Cơ quan y tế ở thành phố Algoma, tỉnh bang Ontario, trong hôm thứ ba ngày 9 tháng 2, đã lên tiếng báo động là tỷ lệ những người bị bệnh hoa liễu , sexually transmitted infections (STIs) đã tăng cao ở miền bắc tỉnh bang Ontario.

Cơ quan y tế thành phố cũng khuyến cáo cư dân nên đi thử xem có bị các loại bệnh hoa liễu hay không?

Cũng theo cơ quan y tế thành phố Algoma thì tỷ lệ bị bệnh lậu (gonorrhea) ở khu miền bắc tỉnh bang đã tăng 270 phần trăm, kể từ năm 2010 cho đến nay.

Theo bà Carolyn Kargiannakis, y tá của cơ quan y tế thành phố , thì với những tiến bộ của kỹ nghệ cao kỹ, người ta có thể liên lạc, tìm kiếm bạn tình qua internet, qua cell phones, ở xa ngàn dặm, và đã làm cho số người bị bệnh hoa liễu gia tăng.

Bà Carolyn cũng cho biết thêm là phần lớn những người bị mắc bệnh đã không biết, vì các bệnh STIs không có triệu chứng, và đã trở thành những nguồn lây bệnh cho những người bạn tình khác.

Cũng theo bà Carolyn thì bệnh giang mai (syphilis) trước đây đã bị diệt tuyệt chủng ở tỉnh bang Ontario, nhưng nay đã lại xuất hiện trở lại.

Nhận báo giá qua email