Tỷ lệ nhận người tỵ nạn vào Canada, ở mức cao nhất trong 27 năm qua.

Ottawa: Theo tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ tư ngày 7 tháng hai, thì tỷ lệ số người tỵ nạn mà Canada đã nhận trong thời gian vừa qua, đã lên đến mức cao nhất trong vòng 27 năm qua.
Trong vòng từ tháng giêng năm 2013 đến tháng 9 năm 2017, Canada đã nhận 90 ngàn người xin tỵ nạn.
Tỷ lệ nhận những người tỵ nạn đã gia tăng từ mức 44 phần trăm trong năm 2013 lên đến mức 70 phần trăm trong thời gian 9 tháng đầu của năm 2017.
Tỷ lệ người tỵ nạn được nhận vào gia tăng vì những thay đổi gần đây: hội đồng di dân và tỵ nạn (IRB) sẽ phải quyết định có nhận người tỵ nạn hay không trong vòng 60 ngày, thay vì 18 tháng như trước đây.
Theo nhận định của những chuyên gia về di trú, các thành viên của hội đồng di dân và tỵ nạn phải quyết định trong thời gian ngắn hạn và không có nhiều dữ kiện để cứu xét một cách kỹ càng.
Trong vòng 5 năm qua trước 2017, số người tỵ nạn đến từ Trung quốc là nhóm người xin tỵ nạn nhiều nhất ở Canada. Cho đến năm 2017 thì những người tỵ nạn đến từ Algeria chiếm hàng đầu.
Phần lớn những người đến từ Algeria đã xin tỵ nạn với lý do bị kỳ thị về giới tính.
Đứng hàng thứ nhì về số người tỵ nạn trong năm 2017 là những người Thổ Nhĩ Kỳ, đã xin tỵ nạn vì lý do chính trị.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email