Tỷ lệ sinh sản ở B.C. thấp nhất Canada

Dựa trên số liệu của Cơ quan Thống kê Canada, sự tính toán của các nhà nhân khẩu học cho thấy British Columbia có một số tỷ lệ sinh sản thấp nhất trong cả nước.

Tỷ lệ sinh mô tả số trẻ em trung bình mà một phụ nữ có thể mong đợi sẽ có dựa theo các hành vi đã quan sát và ghi nhận được vào năm 2020. Don Kerr, một nhà nhân khẩu học tại Đại học Western Ontario, đã tính toán tỷ lệ trên toàn quốc bằng cách sử dụng các số liệu của Cơ quan Thống kê Canada nhận được theo yêu cầu đặc biệt.

Những tính toán của ông cho thấy không chỉ B.C. có tỷ lệ sinh thấp nhất của quốc gia nói chung trong Khu vực đô thị điều tra dân số (CMA) của Victoria, nó cũng bao gồm một nửa trong số 10 khuvực thấp nhất của Canada.

Vancouver có tổng tỷ lệ sinh là 1,09.

Tỷ lệ sinh chung của Canada trong cùng năm là 1,4.

Mặt khác, Abbotsford-Mission có mức sinh cao thứ sáu ở Canada với 1,57 và cao nhất ở Chilliwack với 1,72.

Vậy điều gì giải thích cho những số liệu này?

“Đó là một vấn đề khá phức tạp,” ông Kerr cho biết.

Hầu hết các khu vực đều chứng kiến điều mà Kerr gọi là “sự chậm trễ”, với độ tuổi trung bình của bà mẹ khi sinh lần đầu tiên vượt quá 30 tuổi trên toàn quốc.

Nhiều người lập gia đình khi bước vào độ tuổi 30 và tình trạng không có con cũng ngày càng gia tăng.

Nói chung, cuộc sống đang cản trở. Nhiều phụ nữ quan tâm đến việc xác lập bản thân trong thị trường lao động trước khi sinh con đầu lòng. Ông Kerr nói: “Thêm vào chi phí nhà ở cao, lạm phát và những khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ tốt với giá phải chăng, và việc nhiều người trẻ tuổi đang trì hoãn việc sinh con đầu lòng là điều dễ hiểu…”

Một yếu tố nữa là khả năng mang thai của phụ nữ giảm khi họ bước vào độ tuổi từ giữa đến cuối 30. Ông nói: “Các cặp vợ chồng trì hoãn việc cố gắng mang thai cho đến khi quá muộn”.

Nhận báo giá qua email