Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada sút giảm đến mức thấp nhất

Ottawa: Chủ nhân của các cơ sở thương mại ở Canada, tiếp tục mướn thêm nhân viên, theo như những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6.
Trong hôm thứ sáu, sở Thống Kê Canada loan báo là trong tháng 5 vừa qua năm 2022, có thêm 39,800 công ăn việc làm mới ở Canada, cao hơn con số ước tính của các chuyên gia tài chánh là 27,500 công việc mới.
Phần lớn những công ăn việc làm mới là những công việc làm toàn phần, khi một số đông những người đang có việc làm partime, chuyển qua làm full time và đây là chuyện tốt cho nền kinh tế Canada.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã xuống còn ở mức 5.1 phần trăm và đây là mức thất nghiệp thấp nhất ở Canada trong vòng 22 năm qua.
Trong vòng 1 năm qua, Canada đã có thêm trên 1 triệu công ăn việc làm mới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email