Ứng cử viên Đảng Tự do Laurie Throness từ chức sau cuộc họp kín sau những bình luận gây tranh cãi

Ứng cử viên Laurie Throness đơn vị bầu cử Chilliwack-Kent đã từ chức và rút lui khỏi nội bộ của Đảng Tự do BC sau khi đưa ra những nhận xét gây tranh cãi tại cuộc tranh luận dành cho tất cả các ứng viên hôm Thứ Tư về kế hoạch NDP cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí.

Việc từ chức của ông Throness được đưa ra sau khi ông đã so sánh kế hoạch kiểm soát sinh sản miễn phí của Đảng Tân Dân Chủ NDP với “một làn sóng ưu sinh” – là việc thực hành hoặc vận động cải thiện loài người bằng cách giao phối có chọn lọc những người có các đặc điểm di truyền ưu việt. Sau đó ông Throness đã nhìn nhận rằng những bình luận của ông là sai và không phù hợp.

Lãnh đạo Đảng Tự Do B.C. Andrew Wilkinson nói: “Chúng tôi sẽ tiến về phía trước mà không cần ông ấy là ứng cử viên. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều hiểu rằng tiếp cận với các biện pháp tránh thai là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội của chúng ta và chúng tôi, với tư cách là một bên, và tôi với tư cách là một cá nhân, hoàn toàn tán thành ý tưởng về biện pháp tránh thai miễn phí cho những người cần nó để chăm sóc sức khỏe của họ trong tỉnh bang British Columbia.”

Ông Wilkinson cũng cho biết đảng và tất cả các ứng cử viên ủng hộ khái niệm cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí.

Trong cuộc tranh luận ngày Thứ Tư có thu hình, Throness được hỏi, “Liệu chính phủ cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí cho mọi người có đúng không?” Ông Throness trả lời rằng mặc dù ông không có vấn đề gì với việc tránh thai cả, nhưng ông không coi đó là ưu tiên. Ông nói  “Đối với tôi đó không phải là vấn đề đạo đức, nhưng đối với tôi đó là vấn đề ưu tiên. Đối với tôi, nó sẽ không xếp hạng cao trong danh sách ưu tiên so với các dịch vụ và nhu cầu y tế khác, chẳng hạn như giải phẫu.”

Bất chấp đã từ chức, ông Throness sẽ vẫn có tên trong lá phiếu cử tri cho cuộc bầu cử cấp tỉnh vào ngày 24 Tháng 10. Nhưng nếu ông thắng, nó sẽ không được coi là một cuộc bỏ phiếu cho Đảng Tự do BC.

Laurie Throness bắt đầu sự nghiệp chính trị hơn 35 năm trước. Ông được bầu làm dân biểu quốc hội tỉnh bang B.C. (MLA = Member of Legislative Assembly) vào năm 2013 và tái đắc cử một lần nữa vào năm 2017.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email