Ứng dụng mới giúp nhân viên y tế B.C. giao tiếp với bệnh nhân bị điếc và khiếm thính

Một ứng dụng mới có sẵn ở B.C. để giúp nhân viên y tế giao tiếp với những người bị điếc và khiếm thính (lãng tai).

Leon Baranowski, một nhà lãnh đạo hành nghề y tế của Sở Dịch vụ Y tế Khẩn cấp B.C., cho biết ứng dụng kết nối nhân viên y tế với các thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ trực tiếp trong vòng 20 đến 30 giây. Nó sẽ luôn luôn có sẵn 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, trên tất cả iPhones của Sở Dịch vụ Y tế Khẩn cấp.

Baranowski nói “Điều thực sự đổi mới về ứng dụng này là video, có thể kết nối với ai đó để người ở hai đầu dây trông thấy mặt nhau, như vậy cuộc điện đàm có nhân tính hơn.”

Động lực cho dự án đến từ Scott Jeffery, điều phối viên dịch vụ ngôn ngữ ký hiệu tại Sở Dịch vụ Ngôn ngữ Tỉnh bang, nơi cung cấp các dịch vụ thông dịch và biên dịch cho Cơ quan Y tế B.C.

Trong khi các loại thông dịch viên khác nhau đã được sử dụng trong quá khứ, Cơ quan Dịch vụ Y tế Tỉnh cho biết dự án này đánh dấu lần đầu tiên phiên dịch từ xa bằng video như vậy được sử dụng trên khắp B.C. và Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email