Uống rượu là nguy cơ lớn nhất khiến người ta có thể bị bệnh Quên.

Toronto: Một bản nghiên cứu của nhiều tổ chức khảo cứu y khoa, như the Center for Addiction and Mental Health (CAMH) ở thành phố Toronto, vừa công bố trong hôm thứ sáu ngày 23 tháng hai cho thấy là uống rượu cũng là một nguy cơ gây bệnh Quên (dementia) gồm cả bệnh Alzheimer’s.
Các nhà khảo cứu đã dựa vào những dữ kiện của 1 triệu người trên 20 tuổi, bị các bệnh dementia ở Pháp trong khoảng thời gian từ năm 2008 cho đến 2013.
Các nhà khảo cứu đã thấy là uống rượu là một yếu tố gây bệnh Quên lớn nhất và chuyện này có thể ngăn ngừa được.
Các nhà khảo cứu cũng thấy trong 57 ngàn người bị bện Quên khi họ chưa đến 65 tuổi, thì nguy cơ bị bệnh này vì uống rượu còn cao hơn nữa: 2 phần 3 những người bị bệnh Quên sớm là những người đàn ông.
Theo tổ chức y tế thế giới, WHO, thì những người nghiện rượu là những người đàn ông uống từ 4 cho đến 5 ly rượu hay bia một ngày, và những người đàn bà uống 3 ly rượu một ngày.
Bác sĩ Jurgen Rehm, đồng tác giả của bản khảo cứu và là giám đốc điều hành của trung tâm ngăn ngừa bệnh tâm thần và nghiện (CAMH) thì nghiện rượu cũng khiến người ta giảm thọ 20 tuổi, và cũng khiến những người nghiện rượu chết vì những bệnh Quên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email