Vẫn chưa kiếm được người làm cho 10.8 triệu công ăn việc làm ở Mỹ .

Hoa Thịnh Đốn: Tuy mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, đã khiến cho người ta lo ngại là nền kinh tế Mỹ sẽ lâm vào vòng suy thoái, nhưng dường như nền kinh tế vẫn phát triển khi chủ nhân các cơ sở thương mại ở Hoa Kỳ vẫn gặp khó khăn mướn thêm người.
Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 11, thì trong tháng 9 vừa qua, số công ăn việc làm có sẵn, nhưng chưa kiếm được người làm ở Hoa Kỳ lên đến 10.72 triệu công việc, trong khi các chuyên gia tài chánh chỉ tiên đoán là có 9.85 triệu công việc chưa có người làm.
Với số công ăn việc làm nhiều ê hề, chứng tỏ nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển, và mức lạm phát sẽ không giảm, khiến cho quỹ dự trữ liên bang Mỹ sẽ phải tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản và kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, khiến nền kỹ nghệ địa ốc sẽ suy giảm?
Mức lãi suất căn bản hiện nay trong cuối tháng 10 năm 2022 ở Mỹ là 3.25 phần trăm, và theo như những tiên đoán, Quỹ dự trữ liên bang Mỹ sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm vào đầu tháng 11.
Cũng theo những ước tính của các chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ có thể lên đến mức 5 phần trăm vào những tháng đầu năm tới 2023?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email