Vancouver muốn rút ngắn thời gian phát biểu của diễn giả

Hội đồng Thành phố Vancouver (Vancouver City Council – VCC) hồi tuần trước đã họp bàn để tìm cách giới hạn ngắn hơn thời gian phát biểu của các diễn giả tại những cuộc họp công cộng.

Lý do để VCC muốn ban hành quy định này là do số lượng người xuất hiện tại các buổi họp như thế đang gia tăng. Cả Vancouver và hội đồng các thị trưởng vùng Metro Vancouver đều đang xem xét các đề xuất sẽ giới hạn thời gian phát biểu cho mỗi diễn giả từ 5 phút hiện nay xuống còn 3 phút. Nội dung phát biểu khi đó sẽ bị giảm từ 500 từ xuống chỉ còn 300 từ.

Đề xuất nói trên được đưa ra một phần là vì các cuộc họp hội đồng trong một số thành phố, thị trấn thuộc vùng Metro Vancouver hiện nay thường kéo dài quá 11 giờ tối do lượng người phát biểu quá nhiều. Hội đồng các thị trưởng vùng Metro Vancouver thì chỉ gặp nhau có 1 lần trong 1 tháng tại trụ sở của TransLink ở New Westminster để tranh luận và chấp thuận các ưu tiên về vận tải trong vùng của mình, và lại chỉ diễn ra trong suốt buổi sáng, cho nên cần phải tận dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. VCC một mặt muốn bảo đảm vẫn mở ra các cơ hội cho các đại biểu được nói lên ý kiến của mình trong mỗi cuộc họp, nhưng một mặt cũng cần phải bảo đảm có đủ thời gian để giải quyết hết phần còn lại của chương trình nghị sự.

Hôm thứ Năm 25-7, hội đồng thị trưởng vùng Metro Vancouver đã tiếp nhận một phúc trình xác nhận chính sách mới nói trên. Nó sẽ có hiệu lực trong 6 tháng bằng một dự án thử nghiệm.

Tuy nhiên, cũng đã có một số ý kiến phản đối. Những người phản đối cho rằng giới hạn như thế sẽ khiến diễn giả không nói ra được hết ý và cũng sẽ tước mất đi quyền tự do ngôn luận, dân chủ của công dân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email