Vancouver xem xét tăng thuế đất lên rất cao

Vancouver Coun. Adriane Carr says she will support the budget. (Ben Nelms/CBC)

Hôm thứ Hai 15-11, chính quyền thành phố Vancouver đã công bố ngân sách dự thảo, trong đó có một đề nghị là sẽ tăng 8.2% thuế thổ trạch cho năm 2020 – mức gia tăng được xem là cao nhất của thành phố này trong hơn 1 thập niên nay.

Mức tăng 8.2% nói trên là ngoài những loại thuế vùng ra (regional tax levies) cũng đã gia tăng đã được chính quyền Metro Vancouver chấp thuận rồi cho các dịch vụ tiện ích, chẳng hạn, các dịch vụ cung cấp nước và xử lý nước thải.

Nếu Hội đồng Thành phố Vancouver (City of Vancouver Council – CVC) thông qua ngân sách này như đang được đề nghị, thì thuế thổ trạch trung bình đánh lên loại nhà single-family ước tính sẽ tăng thêm $354, từ $3,809 lên $4,163. CVC dự kiến sẽ biểu quyết ngân sách này trước cuối năm nay, và có thể sẽ đề xuất những sửa đổi nhằm giảm bớt khoản gia tăng thuế, như đã từng làm hồi năm ngoái khi mức gia tăng được đề nghị lúc đầu là 4.9% cuối cùng đã bị giảm xuống còn chỉ 4.5%. Hiện một cuộc họp đặc biệt đã được sắp xếp sẽ diễn ra trong ngày 3-12 để dân chúng có thể nói chuyện trực tiếp với CVC về ngân sách dự thảo nói trên.

Thành phố Vancouver giải thích sở dĩ có đề nghị tăng tới 8.2% thuế đất là do nói chung ngân sách hoạt động của thành phố đang được đề nghị tăng 7.3% cho năm sau, từ xấp xỉ $1.5 tỷ cho chi tiêu lên $1.6 tỷ. Khoảng phân nửa khoản gia tăng đó là do những chí phí cố định nhằm duy trì các mức độ dịch vụ hiện có, trong đó có duy trì lương, các chi phí năng lượng và bảo trì. Phân nửa hoặc là để thực hiện các dự án đầu tư mới cần thiết nhằm lắp lại những khoảng trống trong việc cung cấp các dịch vụ và đánh giá các rủi ro, hoặc là sẽ được dùng cho những dự án mới mà CVC đã biểu quyết hồi năm ngoái.

Số tiền nói trên cụ thể bao gồm:

  • $8.2 triệu để chi cho các sở cảnh sát và sở cứu hỏa, tuyển dụng thêm 25 cảnh sát viên và 30 nhân viên cứu hỏa.
  • $6.8 triệu để đẩy nhanh những hành động nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu, thì dụ trồng thêm cây cối và tài trợ, ủng hộ để có thêm các tòa nhà “zero emission” trong thành phố.
  • $4.1 triệu cho các chính sách nhà ở với giá có thể mua nổi, bao gồm thực hiện chính sách tái cung cấp chỗ thuê cho người thuê nhà và bảo vệ họ (Tenant Relocation and Protection Policy), tiền để hỗ trợ các dự án đang thực hiện của Vancouver về tình trạng vô gia cư; và:
  • $2.5 triệu để dành cho các dịch vụ dọn sạch đường sá, cải thiện dịch vụ ở các ban quản lý các công viên.

Vancouver cũng đang đề nghị tăng 22% ngân sách chi tiêu cơ bản cho năm tới, từ $575 triệu lên $702 triệu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email