VCPA bầu tân hội đồng điều hành

Hội Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vietnamese Canadian Professional Association- VCPA), một tập hợp những người thuộc nhiều ngành nghề chuyên môn khác nhau cùng sinh hoạt chung trong một hệ thống, hôm 08/02, đã bầu tân Hội đồng Điều hành nhiệm kỳ 2018-2019.
Theo kết quả được công bố, Tân Chủ tịch Hội đồng điều hành: Huỳnh Thế, Phụ trách Giao tế Công cộng và Quảng bá, Võ Thúc Lãm, Phó Nội vụ John Nguyễn, Tài chánh Michael Lê.
Sau nhiều năm âm thầm hoạt động, VCPA chính thức được thành lập vào năm 2013, nhằm chia sẻ kiến thức, trau dồi kỹ năng giao tiếp, tương trợ nhau trong lãnh vực kinh doanh, gìn giữ, duy trì và phát huy lương tâm chức nghiệp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email